आद्यशंकर का कालनिर्णय – भूमिका

आद्यशंकर का कालनिर्णय भूमिका

श्रीमदाद्यशङ्कराचार्यविरचितम्

यतिदण्डैश्वर्यविधानम्

परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीविद्यारण्यस्वामिलिखितया

भूमिकया समलङ्कृतम् ।

प्रकाशक : श्रीशङ्कराचार्य गोवर्धनमठः जगन्नाथपुरी (उड़ीसा )